इतिहास विभाग आयोजित शिवजयंती उत्सव २०२१

इतिहास विभाग आयोजित शिवजयंती उत्सव २०२१ , मारुतरावजी घुले पाटील महाविद्यालय, अहमदनगर